Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017

Na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią techniczno-socjalną, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  zakładu produkcyjnego WITPOL Sp. z o.o.  w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektów…

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017

Zapytanie ofertowe  na zakup usług doradczych proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem  innowacyjnego procesu wytwarzania oraz nowych produktów typu humus / pasta wegańska.  Zał. 1 / Zał. 2 / Zał. 3 /…

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego – poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP  Zapytanie 2.3.1.

Informacja o realizowanym projekcie przy udziale dofinansowania z UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIT-POL poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano-zbożowych w trybie ciągłym” Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WIT-POL” Spółka Jawna Witold Chojak,Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka Wartość…