Przejdź do treści

Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2017 na zakup linii technologicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2017
na zakup linii technologicznej 

w ramach projektu pt. „Budowa hali produkcyjnej i zakup linii 
technologicznej w Gorzowie Wlkp. celem
wdrożenia wyników prac B+R w postaci 
innowacyjnych chipsów.”,

o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

Plik zapytania do pobrania

Załącznik 1 do pobrania

Załącznik 2 do pobrania

Załącznik 3 do pobrania