Przejdź do treści

Aktualności

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 26.06.2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 z dnia 26.06.2017

na zakup linii technologicznej  w ramach projektu pt. „Budowa hali produkcyjnej i zakup linii 
technologicznej w Gorzowie Wlkp. celem
wdrożenia wyników prac B+R w postaci 
innowacyjnych chipsów.”,

o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Plik do pobrania