Przejdź do treści

Aktualności

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.06.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

z dnia 27.06.2017 r. na zakup linii technologicznej 

w ramach projektu pt. Budowa hali produkcyjnej i zakup linii 

technologicznej w Gorzowie Wlk. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci 

kanapek z ekspandowanego ziarna.”

o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plik do pobrania