Przejdź do treści

Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017

Zapytanie ofertowe  na zakup usług doradczych proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem 
innowacyjnego procesu wytwarzania oraz nowych produktów typu humus / pasta wegańska. 

Zał. 1 / Zał. 2 / Zał. 3 / Zał. 4 / Zał. 5 / Zał. 6


Formularz oferty

Zał. 1 / Zał. 2


Szczegółowa specyfikacja kosztów i sposób ich wyceny 

Zał. 1


Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Zał. 1


Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia

Zał. 1


Umowa warunkowa na realizację usług doradczych

Zał. 1


Oświadczenie Oferenta wraz z wykazem wyświadczonych usług proinnowacyjnych

Zał. 1