Przejdź do treści

Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017

Na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią techniczno-socjalną, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  zakładu produkcyjnego WITPOL Sp. z o.o.  w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektów pt.:

„Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej w Gorzowie Wlk. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci kanapek z ekspandowanego ziarna.”

oraz

„Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej w Gorzowie Wlkp. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci innowacyjnych chipsów.”

Pliki do pobrania

Zapytanie

Zał. 1

Zał. 2

Zał.3