Przejdź do treści

Aktualności

Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej- nowego produktu spożywczego „wieloskładnikowej chrupki”.

WITPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.:

Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej – nowego produktu spożywczego „wieloskładnikowej chrupki”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III ?Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości:
Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zminimalizowanie ryzyka wdrożenia na rynek innowacji produktowej – wieloskładnikowej chrupki śniadaniowej poprzez skorzystanie z usług o charakterze prorozwojowym, które obejmą specjalistyczne testy konsumenckie oraz doradztwo w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej i znaku towarowego.

Intensywność wsparcia: 80%

Kwota dofinansowania: 104 240,00 zł

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 – 2020.03.31

Na podstawie umowy nr: RPMA.03.01.02-14-c377/19

logotyp_pzd-scaled