Przejdź do treści

Aktualności

WITPOL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania zboża i produkcji nowoczesnych produktów zbożowych z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych do sterowania procesem produkcji oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Jest to część inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w zakresie: wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

witpol-tablica-1-1024x512