Przejdź do treści

Aktualności

Realizowane projekty: „Innowacyjna metoda produkcji i przechowywania soji o obniżonej zawartości związków z grupy off-flavour jako surowca do wytwarzania produktów sojowych”

Realizowane projekty

Grupa Operacyjna WITPOL

Tytuł operacji:

„Innowacyjna metoda produkcji i przechowywania soji o obniżonej zawartości związków z grupy off-flavour jako surowca do wytwarzania produktów sojowych.”

Okres realizacji operacji

02.03.2023 – 31.12.2024

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów

Celem głównym operacji jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych i przechowalniczych pozwalających wprowadzić na rynek surowiec roślinny tj. soję o znacząco lepszych cechach jakościowych a szczególnie obniżonej zawartości związków z grupy off-flavour. Związki te powstają w wyniku aktywności lipooksygenaz. Enzymy te są najbardziej aktywne na etapie rozdrabniania ziaren soi, który jest wstępnym etapem przetwarzania tego. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez:

– dobór odmian o niskiej zawartości początkowej substancji z grupy off-flavour. Z dostępnych na rynku nasion wykonana będzie wstępna selekcja polegająca na oznaczeniu zawartości związków z grupy off-flavour. Do dalszej uprawy zastosowane zostaną odmiany o najniższej zawartości tych substancji.

– opracowanie znacznie udoskonalonej technologii uprawy wyselekcjonowanych odmian soi dostosowanej do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych z w wykorzystaniem biostymulatorów i chelatowanych mikroelementowych w celu uzyskania nasion soi o pożądanej zawartości białka. Udoskonalona technologia uprawy soi zakłada także zastosowanie substancji wspomagających rozwój roślin oraz mikroelementowych nawozów dolistnych o wysokiej zawartości łatwo przyswajalnych form cynku, manganu, molibdenu i boru wraz z dodatkiem odpowiednio dobranego adjuwanta zwiększającego efektywność ich wchłaniania. Zastosowana w proponowanej operacji innowacja technologiczna udoskonalająca pozwoli na uzyskanie nasion o pożądanym składzie chemicznym co jest niezwykle istotne w procesie technologicznym produkcji napojów na bazie tej rośliny.

– opracowanie znacznie udoskonalonej technologii przechowywania nasion soi w celu zapewnienia stabilności łańcuchów dostaw. Technologia ta polegać będzie na modyfikacji dotychczas stosowanych sposobów przechowywania nasion z zastosowaniem czynników pozwalających ograniczyć aktywność wybranych enzymów szczególnie lipooksygenaz. Aktywność tą można ograniczyć przez zastosowanie procesu ozonowania w szczególnie dobranych warunkach oraz w systemach przechowalniczych o budowie przystosowanej do stosowania ozonu.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

 Rezultatem realizacji planowanej operacji będzie opracowanie i zaimplementowanie produkcji wyselekcjonowanych nasion soi, które dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych będą zawierać zwiększone zawartości związków bioaktywnych oraz zmniejszone zawartości związków z grupy off-flavour. Rezultatem operacji będą również znacznie udoskonalona technologia przechowywania nasion soi, które dzięki zastosowaniu procesu ozonowania będą zawierać mniejsze ilości związków z grupy off-flavour. Zwiększona trwałość i jakość przechowywanej soi zostanie osiągnięta poprzez implementacje innowacyjnego schematu stosowania ozonowania w trakcie procesu przechowywania wyselekcjonowanych partii soi. Tak wyprodukowana i przechowywana soja będzie stanowić innowacyjny surowiec do wytwarzania produktów sojowych o nowych właściwościach. Ponadto uzyskane wyniki prac badawczych i powstałe opracowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Lidera Grupy Operacyjnej oraz zaprezentowane podczas konferencji naukowej.

logotypy-witpol-wpis-1024x210