Przejdź do treści

Aktualności

Program Wsparcie w ramach dużego bonu –
edycja 2014

Firma WITPOL Sp. z o.o. realizuje projekt „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy WIT-POL poprzez opracowanie nowej linii produktowej”, dotacja celowa finansowania ze środków Budżetu Państwa.

Okres realizacji projektu : 2014

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych :

http://www.poig.gov.pl/