Przejdź do treści

Aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Logo-Fundusze-UE-witpol

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Zakup proinnowacyjne usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii wytwarzania wieloskładnikowej przekąski z wykorzystaniem ekspandowanych, odtworzonych ziaren.”

Celem projektu jest realizacja usługi proinnowacyjnej, która przyczyni się do wdrożenia
innowacji technologicznych w postaci implementacji nowego sposobu wytwarzania
produktów oraz nowego produktu, tj. wieloskładniokowej przekąski z wykorzystaniem
ekspandowanych, odtworzonych ziaren.

Całkowita wartość projektu: 438 864,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskiej: 249 760,00 PLN