Przejdź do treści

Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie przy udziale dofinansowania z UE

logotyp_pzd

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIT-POL poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano-zbożowych w trybie ciągłym”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WIT-POL” Spółka Jawna Witold Chojak,Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka

Wartość projektu:

922 500,00 zł

Wartość dofinansowania:

374 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja polega na zakupie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano zbożowych w trybie ciągłym, niezbędnej do wprowadzenia zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego oraz rozszerzenia oferty asortymentowej Spółki. Projekt swoim zakresem obejmuje wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pieczywa i przekąsek stosowanej na świecie przez okres poniżej 5 lat. W skład innowacyjnej linii technologicznej wchodzą: System magazynowania, ważenia, transportu wewnętrznego, przesiewania i dozowania mąki, Urządzenie formujące oraz Automatyczna maszyna kartonikująca.