Przejdź do treści

Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Celem projektu jest „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Lovege Organic Napój Owsiany, Lovege Organic Napój Migdałowy, Owies) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego) ”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski-Fundusz-Rolny-na-rzecz-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-Europa-inwestujaca-w-obszary-wiejskie-2-1024x496