Ogłoszenie

Posted by Katarzyna Orłowicz in Aktualności 23 lut 2017

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego – poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP

 Zapytanie 2.3.1.