- Informacja o realizowanym projekcie przy udziale dofinansowania z UE -
WITPOL sp. z o.o - Polski producent zdrowej żywności, dostarczamy produkty spożywcze najwyższej jakości. Wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
WITPOL sp. z o.o - Polski Producent zdrowej żywności, witpol, producent zdrowej żywności, Wit-Pol,Wit-Pol Gorzów, Wit-Pol Skwierzyna, Wit-Pol Radom, Gorzów Wlkp, Gorzów Wielkopolski, Radom, Skwierzyna, produkty spożywcze, bezpieczne produkty spożywcze, zdrowa, żywność, maca, pasztety, pasztet
4169
post-template-default,single,single-post,postid-4169,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,

Informacja o realizowanym projekcie przy udziale dofinansowania z UE

Posted by Katarzyna Orłowicz in Aktualności 01 sty 2017

logotyp_pzd

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WIT-POL poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano-zbożowych w trybie ciągłym”

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WIT-POL” Spółka Jawna Witold Chojak,Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka

Wartość projektu:

922 500,00 zł

Wartość dofinansowania:

374 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja polega na zakupie innowacyjnej linii technologicznej do formowania snaków ziemniaczano zbożowych w trybie ciągłym, niezbędnej do wprowadzenia zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego oraz rozszerzenia oferty asortymentowej Spółki. Projekt swoim zakresem obejmuje wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pieczywa i przekąsek stosowanej na świecie przez okres poniżej 5 lat. W skład innowacyjnej linii technologicznej wchodzą: System magazynowania, ważenia, transportu wewnętrznego, przesiewania i dozowania mąki, Urządzenie formujące oraz Automatyczna maszyna kartonikująca.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WITPOL Sp. z o.o ul. Chorzowska 3A, 26-600 Radom; REGON: 670500703; NIP: 796-003-47-34; KRS: 0000512630.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Krzysztof Radtke iod@wit-pol.com.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych  i  nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

OK