Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017

Posted by Katarzyna Orłowicz in Aktualności

Na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią techniczno-socjalną, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  zakładu produkcyjnego WITPOL Sp. z o.o.  w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektów…

Ogłoszenie

Posted by Katarzyna Orłowicz in Aktualności

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego – poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP  Zapytanie 2.3.1.